DIZAJN U SLUŽBI UŠTEDE GORIVA

Kabina je dizajnirana da smanji potrošnju goriva; vetrobransko staklo je trapezoidnog oblika i nagnutno je pod uglom od 12°. Asortiman opreme dodatno poboljšava aerodinamiku.