IZDRŽLjIV KAMION

Šasija na vozilima D klase testirana je u uslovima ekstremnog opterećenja.<br />Da bi bila maksimalno pouzdana i dugotrajna, kabina je ojačana opremom i materijalima čija je čvrstina već potvrđena.