IZVANREDAN KLIRENS PRILIKOM SAVLADAVANjA PREPREKA

Šasija, kabina, pogonska grupa; sve je konstruisano tako da vam omogući da se vaš rad obavlja maksimalno efikasno i da ne nailazite na probleme čak ni u  u najekstremnijim situacijama. Vozila K klase dizajnirana su da savladavaju prepreke i imaju izuzetnu snagu vuče  na svim terenima. Precizan upravljač i mali radijus kruga okretanja omogućavaju izvanrednu pokretljivost.