Oprema, rezervni delovi, usluge

Naš izbor: menjač

Tri do pet puta manje habanje nego kod neoriginalnih menjača

najnovija tehnologija
grafitni sinhroni menjači

Renault Trucks je prvi proizvođač koji proširuje svoj asortiman menjača potpuno novim 16S eXchange menjačem sa sinhronizatorima od grafita.

Zahvaljujući novojtehnologiji oblaganja sinhronizatora grafitnim slojem, pouzdanost i trajnost menjača 16S je znatno poboljšana.

Grafitni slojsmanjuje koeficijenttrenja za 70%, kao i habanje. Testiranja u laboratoriji, kao i testovi u realnim uslovima pokazali su da je faktor izdržljivosti delova povećan sa 3 na 5.
Obavezna je upotreba određene vrste BZV ulja.

    width=200
Renault Trucks preporučuje ulje Longevia BZV ECO 75W80, jer ćete imati:

  • manju potrebu za održavanjem, budući da je vreme za zamenu ulja produženo (i do 300.000 km)
  • smanjenu potrošnju goriva.