Novosti


 

10.04.2015

FRANCUSKA POŠTA VRŠI TESTIRANJE VOZILA MAXITY SA GORIVNOM ĆELIJOM NA BAZI VODONIKA

Francuska Pošta i Renault Trucks se zajednički angažuju u borbi za očuvanje životne sredine

Renault Trucks i francuska Pošta su posvećeni održivom razvoju. U tom cilju, oni će na eksperimentalnoj bazi pustiti u saobraćaj, po prvi put u Evropi, kamion na električni pogon snabdeven gorivnom ćelijom na bazi vodonika, koja služi produženju autonomije vozila. Kamion Maxity na električni pogon, težine 4,5 tone, će imati autonomiju od 200 kilometara. On će biti testiran pri realnim uslovima eksploatacije tokom godinu dana u mestu Dol u regionu Jure.

Renault Trucks, zajedno sa francuskom Poštom, po prvi put u Evropi testira kamion na električni pogon Maxity sa ugrađenom gorivnom ćelijom na bazi vodonika, koju je proizvela kompanija „Symbio FCell”. Ova ćelija udvostručava period autonomije vozila. Zahvaljujući testiranju ovog vozila, u trajanju od godinu dana, kompanija Renault Trucks će moći da istraži potencijal tehnologije gorivnih ćelija na bazi vodonika u realnim uslovima eksploatacije. „Ovo vozilo je bešumno, a jedino zračenje koje ono proizvodi je izbacivanje vodene pare; zahvaljujući autonomiji od oko 200 kilometara, ono je idealno za obavljanje svakodnevnih poslova kao što je isporuka pošte u gradskoj i prigradskoj sredini”, objasnila nam je Karin Forian, direktor sektora za strategiju energetske efikasnosti kompanije Renault Trucks. „Naša je želja da ovim projektom podržimo evropske metropole u njihovim naporima na smanjenju zagađivanja i buke. Isprobavamo nove tipove vozila koja će istovremeno svesti zagađenje na nulu i vrlo ubrzo postati ekonomski interesantna za naše klijente.”

Francuska pošta trenutno poseduje najveći vozni park vozila na električni pogon . Ovaj eksperiment predstavlja nastavak već započetih projekata u vezi sa produženjem autonomije ovih vozila. Već pre godinu dana, u pokrajini Franš-Konte, francuski poštari su za prikupljanje i raspodelu pošte i paketa započeli sa testiranjem vozila koje funkcioniše na bazi vodonika. „Vodonik danas predstavlja efikasno rešenje za poboljšanje klase i autonomije vozila na električni pogon . Razvoj opreme za skladištenje energije na bazi vodonika je u svakom slučaju postao nerazdvojni deo prenosa energije”, objasnio je Frederik Delaval, tehnički direktor sektora Usluge-pisma-paketi.

Renault Trucks je prilagodio svoje vozilo na električni pogon, Maxity od 4,5 tone, za rad sa gorivnom ćelijom. Ona je koncipirana i ugrađena u saradnji sa kompanijom  „Symbio FCell”. Na taj način se autonomija Maxity kamiona na električni pogon, koja iznosi oko 100 kilometara, uvećava za dodatnih 100 kilometara zahvaljujući energiji koju oslobađa ova ćelija. „U toku vožnje, električni motor se napaja putem dva komplementarna izvora energije; gorivna ćelija ostvaruje maksimalnu snagu od 20 kW. Dodatnu potrebnu snagu pruža akumulator. Kada je vozilo zaustavljeno, gorivna ćelija dopunjava akumulator po potrebi”, dodao je Kristof Vakije, šef projekta. Pošto gorivna ćelija generiše toplotu, ova toplota se koristi za grejanje kabine. Tako se izbegava trošenje energije akumulatora i održava autonomija vozila. Kristof Vakije nas podseća na princip funkcionisanja gorivne ćelije: „Voda koja se formira, zahvaljujući hemijskoj reakciji kiseonika iz atmosfere i vodonika kojim su napunjeni rezervoari, proizvodi elektricitet i toplotu na principu elektrolize vode.”

U skladu sa potpisanim ugovorom, francuska Pošta i Renault Trucks udruženim snagama potpomažu razvoj novog sektora francuskog saobraćaja - na bazi vodonika. Kao i kada se radi o vozilima na električni pogon , razvoj ovog novog sektora će morati da uključi sve zainteresovane - industrijske proizvođače, korisnike i političare.