Novosti


 

05.07.2016

NOVA FUNKCIJA U OPTIFLEET SISTEMU KAO PODRŠKA VOZAČIMA U EKONOMIČNOJ VOŽNJI

Kompanija Renault Trucks proširuje svoje Optifleet softversko rešenje za upravljanje voznim parkom.

Kompanija Renault Trucks proširuje svoje Optifleet softversko rešenje za upravljanje voznim parkom, da bi pomogla vozačima na dugim linijama u ekonomičnoj vožnji. Ova alatka daje mogućnost praćenja i pojedinačne procene njihovih voznih performansi zajedno sa optimalnim korišćenjem vozila, preko algoritma specijalno razvijenog od strane kompanije Renault Trucks, na osnovu 20 godina dugog iskustva u ekonomičnoj vožnji.

Potrošnja goriva jednog vozila zavisi od stila vožnje, ali i od velikog broja drugih parametara koji su van kontrole vozača, kao što su: opterećenje, trasa i saobraćajni uslovi. Kompanija Renault Trucks je stoga razvila novu alatku koja procenjuje stil vožnje na osnovu niza objektivnih kriterijuma. Ova funkcija deo je Optifleet softverskog rešenja kompanije Renault Trucks i njegovog modula Check i omogućava rukovodiocima voznih parkova da lakše prate i preciznije analiziraju učinak svojih vozača, čime se smanjuju operativni troškovi.

Zahvaljujući dobro urađenom korisničkom interfejsu, rukovodioci mogu zajedno sa vozačima da analiziraju stil vožnje i na osnovu objektivnih kriterijuma ponude obuku onima kojima je potrebna. Francuska kompanija Inter-Légumes, pilot-klijent kompanije Renault Trucks, imala je priliku da testira nove funkcije tokom nekoliko meseci na 55 Renault Trucks T vozila iz svog voznog parka. „Ova nova Optifleet funkcija olakšava praćenje i komunikaciju sa našim vozačima, što predstavlja mnogo više od brojke o potrošnji goriva na papiru. Ona, zapravo, pokazuje da li vozač efikasno upravlja vozilom, što nam omogućava da uspostavimo dijalog zasnovan na preciznim i objektivnim podacima i, iznad svega, ciljevima“, objašnjava Kristof Buliko /Christophe Boulicaut/, instruktor u kompaniji Inter-Légumes. „Osim toga, potrebno je samo nekoliko klikova da pristupim performansama svakog vozača, što mi omogućava da brzo identifikujem oblasti u kojima je potrebno poboljšanje i prilagodim obuku u skladu sa tim. Svakog meseca objavljujemo rezultate svih vozača i nagrađujemo najbolje.“

Izveštaji prikazuju performanse vozača na osnovu sveobuhvatne procene, kodiranja u bojama (zelenom, narandžastom ili crvenom), generalnog plasmana i vremensku dinamiku. Rukovodioci voznog parka mogu preuzeti ove izveštaje u PDF formatu, nedeljno ili mesečno, i pregledati ih u svakom trenutku na svojim pametnim telefonima.

Izveštaji su zasnovana na algoritmu specijalno razvijenom od strane kompanije Renault Trucks na osnovu dvadesetogodišnjeg iskustva u oblasti ekonomične vožnje. Kriterijumi za klasifikaciju ovog algoritma stoga se ne fokusiraju na stvarnu potrošnju, već na parametre koje vozači mogu da kontrolišu, bez obzira na opterećenje, trasu i saobraćajne uslove. Klasifikacija svakog vozača zasniva se isključivo na osnovu individualnih upravljačkih performansi.

Sistem, zapravo, meri efikasnosti vožnje na osnovu tri glavna kriterijuma: - predviđanje (upotreba inercije vozila i pedale kočnice) - pravilna upotreba vozila (vreme provedeno u zelenoj zoni i u „automatskom“ režimu automatizovanog ručnog menjača) - vreme provedeno u praznom hodu motora.

Osim toga, preterana upotreba režima uštede energije ili veliki broj obrtaja pri korišćenju Optidriver automatizovanog ručnog menjača u ručnom režimu, negativno će uticati na konačnu ocenu.

Ova nova funkcija je uključena u modul Check, bez dodatnih troškova za svaku novu aktivaciju Optifleeta. Ažuriranje je besplatno za prevoznike koji su već opremili svoja vozila ovim softverskim sistemom i obavlja se automatski. Informacije o tome će biti prikazane na njihovom uobičajenom portalu.

Sa ovim novim promenama sistema Optifleet, kompanija Renault Trucks širi paletu svojih usluga kako bi omogućila svojim klijentima da smanje potrošnju goriva i pomogla vozačima da usvoje još racionalnije navike u vožnji. Zahvaljujući jednostavnoj upotrebi i sveobuhvatnim izveštajima koje pruža, Optifleet može lako biti usvojen od strane prevoznika koji žele da unaprede praćenje ponašanja i da smanje potrošnju. To će omogućiti čak i transportnim kompanijama, najiskusnijim u ovoj oblasti, da postanu još efkasnije i fleksibilnije.

Dodatne informacije možete dobiti na: www.renault-trucks.com/presse

Tijana Bakić – Tel.: +381 (0)22 366 614 – tijana.bakic@volvo.com