Novosti


 

19.03.2015

OPTIFUEL LAB 2: POTROŠNJA GORIVA SMANJENA ZA 22 %

Posle nekoliko meseci testiranja, rezultati potrošnje goriva Optifuel Lab 2 Renault Trucks test kamiona pokazuju da je ona smanjena za 22%, što, u proseku, znači uštedu od 7,2 litra na 100 km. Ove brojke su rezultat uštede dobijene korišćenjem skoro 20 ugrađenih tehnologija koje su imale za cilj smanjenje potrošnje goriva u odnosu na “standardan” Renault Trucks T. Klod Kovo/Claude Covo, menadžer projekta, nije bio iznenađen ovako dobrim rezultatima, i objašnjava zašto.

Posle nekoliko meseci proba na drumu i test programa koji su rezultirali sa 20.000 pređenih kilometara, presuda je doneta: Oprifuel Lab 2 test vozilo zabeležilo je 22% manju potrošnju u odnosu na standardni Renault Trucks T. To znači 7,2 litra uštede dizel goriva na svakih pređenih 100 kilometara i 192 gr manje CO2 emisije na svaki pređeni kilometar. Optifuel Lab 2 je bio opremljen sa 20 tehnologija, a svaka od njih je ispunjavala četiri kriterijuma vezana za potrošnju: upravljanje snagom, aerodinamika, otpornost pri kotrljanju i dodaci za upravljanje.

“Mi smo, naravno, veoma zadovoljni rezultatima”, objašnjava Klod Kovo/Calude Covo. “Nismo njima iznenađeni, oni su samo potvrda već visokih predviđanja koje smo imali na početku projekta u realnim operativnim uslovima.” Rezultat od 22% uštede je zbir svih korišćenih tehnologija, ali svaka od njih je i pojedinačno merena da bi se veoma precizno ustanovio njihov pojedinačni doprinos u uštedi. Zato su testiranja na drumu bila upotpunjena programom na test ploči koja simulira vožnju na putu. “Testiranja na drumu su suštinska i zato smo provozali nekoliko krugova na našoj test stazi u blizini Liona,” nastavlja Klod Kovo/Calude Covo, “Ali test na ploči-simulatoru, pored toga što verno simulira drumske uslove, takođe pruža prednost da se rezultati ne poremete zbog vremenskih uslova. Štaviše, možemo da ponovimo testove koliko god puta želimo. Obe test procedure se nadopunjuju i obe su veoma važne.”

Test vozilo Optifuel Lab 2, koje nije bilo predviđeno da postane model za proizvodnju, ispunilo je očekivanja. Ovaj projekat, rađen uz podršku Agencije za okolinu i kontrolu energije (ADEME), proširio je tehnička znanja o tehnologijama budućnosti Reanult Trucksa i njegovih osam partnera (Plastic Omnium, Michelin, Sunpower, Renault, IFP Energies Nouvelles, CEP-Armines, CETHIL-INSA i centralne škole iz Liona).

Zahvaljujući ovom projektu inženjeri sada mogu do odobravaju određene tehnologije, a, u isto vreme mogu neke da odbace ili da nastave da ih dalje razvijaju. Ova znanja će im omogućiti da primene najbolje tehnologije pri proizvodnji vozila, tako da Renault Trucks može da ponudi što ekonomičnije kamione. Vredi podsetiti na činjenicu da je Renault Trucks T, kada je lansiran 2013. Godine, imao polovinu tehnologija koje je prvo Optifuel Lab test vozilo koristilo četiri godine pre toga.

Drumski testovi su sprovedeni na ruti dugačkoj 200 km oko Liona, koja predstavlja profil regionalnog transporta (pogledajte mapu i topografske detalje u prilogu). Prosečna izmerena brzina Optifuel Lab 2 vozila bila je 72,6 km/h sa teretom od 33 tone, što odgovara prosečnom teretu registrovanom u Evropi.

MAP
Grafička prezentacija rute odabrane za drumski test.


STATS
Podaci o visini, nagibu, brzini i vremenu stajanja za rutu.

Da bi ste saznali više o Renault Trucks Optifuel Lab 2 test vozilu, pogledajte kompletan materijal za medije (ovde ubaciti link).

Konačno: rezultati potrošnje goriva Optifuel Lab 2 su za 20% niži od standardnih Renault Trucks T kamiona.