Novosti


17.12.2013

PRVI RENAULT KOJI ĆE PREVOZITI DRAGOCENI TERET KOMPANIJE WILLIAMS & HILL

"Pažljivo smo odabrali Renault Master’, jer je poznato da je veoma pouzdan."

Kompanija koja se bavi isporukom finih umetničkih predmeta, antikviteta i nameštaja, Williams & Hill Forwarding Ltd., odlučila je da svom voznom parku koji se sastoji od 16 Mercedes i MAN vozila pridruži prvo Renault vozilo. Renault Master 125.35 sa kabinom i spuštenom platformom, isporučen je preko firme Norfolk Truck and Van Enfield, distributera Renault Trucks-a. Na njega je ugrađena specijalno modifikovana GRP Luton mašina koju proizvodi firma za komercijalna vozila GM Billings.

Novi Renault Master će prevoziti umetnička dela, skulpture i antikvarnu robu za klijente koji zahtevaju preuzimanje i isporuku od strane specijalista, kao i transport do i sa izložbi i sajmova širom Velike Britanije i Evrope. Radi maksimalne bezbednosti, vozilo poseduje alarmni sistem Maple, CCTV i sistem za utvrđivanje pozicije vozila. Karoserija vozila je iznutra posebno modifikovana tapacirungom i vezivnim prečkama kako bi se obezbedio bezbedan transport lomljivih predmeta.

Toni Tomas, direktor Williams & Hill Forwarding Ltd., kaže: “Glavna prednost novog vozila Renault Master je njegova niska platforma koja omogućava jednostavniji pristup prilikom utovara i istovara robe. Osim toga visina karoserije je veća i nije potrebna hidraulična rampa, što je posebno zgodno za transport velikih, lomljivih komada.”

On nastavlja: “Posao nas najčešće vodi u Evropu, pa je reputacija o pouzdanosti vozila Renault Master još jedna značajna stavka. On takođe sjajno izgleda, vizuelno je privlačan, tako da naš brend dobija na značaju kod estetski zahtevnijih klijenata.”

Pristupačna cena i odlična dilerska usluga bile su dovoljne da se Williams & Hill odluče za ova vozila.

Williams & Hill Forwarding krči svoj put u svetu transporta, isporuke i skladištenja finih umetničkih dela, starina i nameštaja, od konkretnih umetničkih dela do postavke čitave izložbe ili njenog uklanjanja. Njihove usluge obuhvataju isporuku vazdušnim, kopnenim i vodenim putem; pakovanje; skladištenje; prenos na drugo mesto; specijalne projekte kao što su izložbe ili sajmovi; i osiguranje. Kompanija se nalazi u Londonu, a ima kancelariju i u Njujorku.

Više informacija o vozilu Renault Master

Posetite Williams & Hill website

Kompanija koja se bavi isporukom finih umetničkih predmeta, antikviteta i nameštaja, Williams & Hill Forwarding Ltd., odlučila je da svom voznom parku koji se sastoji od 16 Mercedes i MAN vozila pridruži prvo Renault vozilo. Renault Master 125.35 sa kabinom i spuštenom platformom, isporučen je preko firme Norfolk Truck and Van Enfield, distributera Renault Trucks-a. Na njega je ugrađena specijalno modifikovana GRP Luton mašina koju proizvodi firma za komercijalna vozila GM Billings.

Novi Renault Master će prevoziti umetnička dela, skulpture i antikvarnu robu za klijente koji zahtevaju preuzimanje i isporuku od strane specijalista, kao i transport do i sa izložbi i sajmova širom Velike Britanije i Evrope. Radi maksimalne bezbednosti, vozilo poseduje alarmni sistem Maple, CCTV i sistem za utvrđivanje pozicije vozila. Karoserija vozila je iznutra posebno modifikovana tapacirungom i vezivnim prečkama kako bi se obezbedio bezbedan transport lomljivih predmeta.

Toni Tomas, direktor Williams & Hill Forwarding Ltd., kaže: “Glavna prednost novog vozila Renault Master je njegova niska platforma koja omogućava jednostavniji pristup prilikom utovara i istovara robe. Osim toga visina karoserije je veća i nije potrebna hidraulična rampa, što je posebno zgodno za transport velikih, lomljivih komada.”

On nastavlja: “Posao nas najčešće vodi u Evropu, pa je reputacija o pouzdanosti vozila Renault Master još jedna značajna stavka. On takođe sjajno izgleda, vizuelno je privlačan, tako da naš brend dobija na značaju kod estetski zahtevnijih klijenata.”

Pristupačna cena i odlična dilerska usluga bile su dovoljne da se Williams & Hill odluče za ova vozila.

Williams & Hill Forwarding krči svoj put u svetu transporta, isporuke i skladištenja finih umetničkih dela, starina i nameštaja, od konkretnih umetničkih dela do postavke čitave izložbe ili njenog uklanjanja. Njihove usluge obuhvataju isporuku vazdušnim, kopnenim i vodenim putem; pakovanje; skladištenje; prenos na drugo mesto; specijalne projekte kao što su izložbe ili sajmovi; i osiguranje. Kompanija se nalazi u Londonu, a ima kancelariju i u Njujorku.

Više informacija o vozilu Renault Master

Posetite Williams & Hill website

Kompanija koja se bavi isporukom finih umetničkih predmeta, antikviteta i nameštaja, Williams & Hill Forwarding Ltd., odlučila je da svom voznom parku koji se sastoji od 16 Mercedes i MAN vozila pridruži prvo Renault vozilo. Renault Master 125.35 sa kabinom i spuštenom platformom, isporučen je preko firme Norfolk Truck and Van Enfield, distributera Renault Trucks-a. Na njega je ugrađena specijalno modifikovana GRP Luton mašina koju proizvodi firma za komercijalna vozila GM Billings.

Novi Renault Master će prevoziti umetnička dela, skulpture i antikvarnu robu za klijente koji zahtevaju preuzimanje i isporuku od strane specijalista, kao i transport do i sa izložbi i sajmova širom Velike Britanije i Evrope. Radi maksimalne bezbednosti, vozilo poseduje alarmni sistem Maple, CCTV i sistem za utvrđivanje pozicije vozila. Karoserija vozila je iznutra posebno modifikovana tapacirungom i vezivnim prečkama kako bi se obezbedio bezbedan transport lomljivih predmeta.

Toni Tomas, direktor Williams & Hill Forwarding Ltd., kaže: “Glavna prednost novog vozila Renault Master je njegova niska platforma koja omogućava jednostavniji pristup prilikom utovara i istovara robe. Osim toga visina karoserije je veća i nije potrebna hidraulična rampa, što je posebno zgodno za transport velikih, lomljivih komada.”

On nastavlja: “Posao nas najčešće vodi u Evropu, pa je reputacija o pouzdanosti vozila Renault Master još jedna značajna stavka. On takođe sjajno izgleda, vizuelno je privlačan, tako da naš brend dobija na značaju kod estetski zahtevnijih klijenata.”

Pristupačna cena i odlična dilerska usluga bile su dovoljne da se Williams & Hill odluče za ova vozila.

Williams & Hill Forwarding krči svoj put u svetu transporta, isporuke i skladištenja finih umetničkih dela, starina i nameštaja, od konkretnih umetničkih dela do postavke čitave izložbe ili njenog uklanjanja. Njihove usluge obuhvataju isporuku vazdušnim, kopnenim i vodenim putem; pakovanje; skladištenje; prenos na drugo mesto; specijalne projekte kao što su izložbe ili sajmovi; i osiguranje. Kompanija se nalazi u Londonu, a ima kancelariju i u Njujorku.

Više informacija o vozilu Renault Master

Posetite Williams & Hill website

Kompanija koja se bavi isporukom finih umetničkih predmeta, antikviteta i nameštaja, Williams & Hill Forwarding Ltd., odlučila je da svom voznom parku koji se sastoji od 16 Mercedes i MAN vozila pridruži prvo Renault vozilo. Renault Master 125.35 sa kabinom i spuštenom platformom, isporučen je preko firme Norfolk Truck and Van Enfield, distributera Renault Trucks-a. Na njega je ugrađena specijalno modifikovana GRP Luton mašina koju proizvodi firma za komercijalna vozila GM Billings.

Novi Renault Master će prevoziti umetnička dela, skulpture i antikvarnu robu za klijente koji zahtevaju preuzimanje i isporuku od strane specijalista, kao i transport do i sa izložbi i sajmova širom Velike Britanije i Evrope. Radi maksimalne bezbednosti, vozilo poseduje alarmni sistem Maple, CCTV i sistem za utvrđivanje pozicije vozila. Karoserija vozila je iznutra posebno modifikovana tapacirungom i vezivnim prečkama kako bi se obezbedio bezbedan transport lomljivih predmeta.

Toni Tomas, direktor Williams & Hill Forwarding Ltd., kaže: “Glavna prednost novog vozila Renault Master je njegova niska platforma koja omogućava jednostavniji pristup prilikom utovara i istovara robe. Osim toga visina karoserije je veća i nije potrebna hidraulična rampa, što je posebno zgodno za transport velikih, lomljivih komada.”

On nastavlja: “Posao nas najčešće vodi u Evropu, pa je reputacija o pouzdanosti vozila Renault Master još jedna značajna stavka. On takođe sjajno izgleda, vizuelno je privlačan, tako da naš brend dobija na značaju kod estetski zahtevnijih klijenata.”

Pristupačna cena i odlična dilerska usluga bile su dovoljne da se Williams & Hill odluče za ova vozila.

Williams & Hill Forwarding krči svoj put u svetu transporta, isporuke i skladištenja finih umetničkih dela, starina i nameštaja, od konkretnih umetničkih dela do postavke čitave izložbe ili njenog uklanjanja. Njihove usluge obuhvataju isporuku vazdušnim, kopnenim i vodenim putem; pakovanje; skladištenje; prenos na drugo mesto; specijalne projekte kao što su izložbe ili sajmovi; i osiguranje. Kompanija se nalazi u Londonu, a ima kancelariju i u Njujorku.

Više informacija o vozilu Renault Master

Posetite Williams & Hill website