Oprema, rezervni delovi, usluge

Osiguranje mehaničkih delova od kvara

naknada za neočekivane troškove

Osiguranje mehaničkih delova od kvara

KOLIKO ŽELITE DA RIZIKUJETE?

Oslanjate se na svoj vozni park da bi se vaš posao odvijao bez zastoja i ispunjavao očekivanja vaših klijenata. Šta biste uradili ako se kamion pokvari? Ili ako su vam potrebni određeni delovi ili komponente da rešite problem? Osiguranje mehaničkih delova od kvara omogućava da ovakve izdatke ne finansirate sami.

Kvarovi na mehaničkim i električnim delovima nisu poželjni čak ni kada posao cveta, ali ako očekujete da se posao obavlja bez zastoja i računate da će vozilo kojim upravljate obaviti sve isporuke, potrebno vam je brzo i zadovljavajuće rešenje.

ŠTA POKRIVA OSIGURANJE MEHANIČKIH DELOVA OD KVARA?

Naše osiguranje mehaničkih delova od kvara pokriva rad i delove za zamenu u slučaju neočekivanog iznenadnog kvara i troškove zamene. Imamo širok izbor nivoa pokrića, tako da možete da budete bezbrižni ako se desi nešto neočekivano.

nivoi pokrića

Nudimo tri nivoa pokrića:

  • Pogonska grupa
  • Pogonska grupa Top Up
  • Pogonska grupa-Max


rok trajanja pokrića

Polisa je fleksibilna. U zavisnosti od toga na koje vozilo se odnosi, možete da izaberete pokriće za 3, 6, 12 ili 24 meseca.