Oprema, rezervni delovi, usluge

PONUDA ORIGINALNIH DELOVA „GENUINE” SADRŽI: AKUMULATORE RENAULT TRUCKS

OTPORNOST SA UPOTREBOM AKUMULATORA RENAULT TRUCKS SE POVEĆAVA ZA 30%

U DANAŠNJEM SVETU, U KOME ENERGETSKE POTREBE SVE VIŠE RASTU, AKUMULATOR PREDSTAVLJA NERAZDVOJNI DEO VAŠEG VOZILA.

Renault Trucks usavršava i specijalno testira svoje akumulatore u skladu sa preciznim kriterijumima, kao što su otpornost na vibracije, otpornost na punjenje/pražnjenje i snaga potrebna za pokretanje vozila.

AKUMULATORI KOJIMA NIJE POTREBNO ODRŽAVANJE

Prilagođeni vozilima koja sadrže umerenu količinu električne opreme.
Rezerva elektrolita je 4 puta veća u odnosu na klasične akumulatore.
Optimalna otpornost pri ekstremnim uslovima.
Sistem protiv curenja smanjuje rizik od eksplozije.

 

 

STANDARDNI AKUMULATOR (SA ODRŽAVANJEM)

 

Za vozila koja sadrže umerenu ili manju količinu električne opreme.

Dobra otpornost na vibracije.

Treba vršiti održavanje nivoa vode.

 

AKUMULATOR ZA NAMENSKA VOZILA

Izbor akumulatora za namenska vozila se vrši u zavisnosti od:

Snage (sa ili bez STOP i START automatskog paljenja i gašenja motora).

Pokretanja vozila prilagođenog hladnom vremenu (ukoliko je to potrebno).