Sa izborom od 17 međuosovinskih rastojanja, velikim rasponom dužina nadgradnji i sa 9 različitih pomoćnih izvoda snage, Renault Trucks D Access se može opremiti na način da u potpunosti odgovori velikom broju različitih zadataka, kao što su: distribucija robe, dostava ili vatrogasne službe.