O nama i sa vama

SARADNJA SA SVETSKIM PROGRAMOM ZA ISHRANU

Borimo se protiv gladi širom sveta

Renault Trucks će u zemlje centralne i zapadne Afrike  poslati svoje stručnjake i jedno vozilo za obuku na terenu. Naši stručnjaci će  od maja 2015. pa do kraja 2017. u okviru Svetskog programa za ishranu (PAM) obučavati mehaničare ovog programa kako da na najsavremeniji način vrše održavanje i servisiranje kamiona.

PAM, agencija Ujedinjenih Nacija koja se bori protiv gladi u svetu, garantuje stanovnicima najsiromašnijih i najteže pristupačnih krajeva sveta pristup hrani. Za pristup ovim krajevima u situacijama koje zahtevaju hitno reagovanje i transport namirnica u ekstremnim uslovima, kamioni su jedan od najvažnijih elemenata organizacije. Za ova vozila, pravilno održavanje predstavlja garanciju dugog veka trajanja i bolje pokretljivosti u službi misije isporuke hrane.

Posle prethodne uspešne saradnje u istočnoj Africi 2012./2013., Renault Trucks, konstruktor kamiona, ponovo stavlja svoje stručno znanje u službu akcije PAM-a i razvoja afričkog kontinenta.

Zaposleni u firmi Renault Trucks su dobrovoljno ponudili da prenesu svoje stručno znanje u oblasti održavanja i popravljanja teških vozila mehaničarima koji rade za PAM u centralnoj i zapadnoj Africi. Ovi stručnjaci će održati 11 kurseva, uz upotrebu vozila Renault Kerax 6x6 opremljenog za obuku na terenu.

Ova trogodišnja kampanja će se voditi u Demokratskoj republici Kongo, u Centralnoafričkoj republici, u Gani i Sijera Leoneu, u Liberiji, u Čadu i u Ugandi. Ona će omogućiti obučavanje oko 150 agenata PAMA-a: mehaničara, šefova servisnih radionica, administrativnog osoblja i instruktora za obuku.

SVETSKI PROGRAM ZA ISHRANU U NEKOLIKO CIFARA:

  • Program snabdeva hranom 80 miliona osoba
  • Isporučuje 3,2 miliona tona hrane
  • Prisutan je u 82 zemlje
  • 650 stovarišta
  • 20 brodova
  • 70 aviona
  • 5000 kamiona

 

pam