O nama i sa vama

PARTNERSTVO SA AGENCIJOM „SVETSKI PROGRAM ZA HRANU“

programme alimentaire mondial

Od 2012. godine firma Renault Trucks šalje svoje dobrovoljno prijavljene radnike na misiju u Afriku, gde prenose svoje veštine tako što obučavaju lokalne radnike agencije „Svetski program za hranu“.

Agencija „Svetski program za hranu (WFP)“ je vodeća humanitarna organizacija koja spasava ljude i koja im menja živote tako što im pruža pomoć u vidu hrane u hitnim situacijama i tako što sarađuje sa njihovim zajednicama radi bolje ishrane i sticanja otpornosti. Kamioni su ključni faktor za njen logistički sistem jer donose hranu pod ekstremnim uslovima što bliže ljudima u hitnim situacijama. Lokalno angažovano osoblje ove agencije ponekad nema potrebne veštine u pogledu pravilnog održavanja vozila, što je, ipak, najbitnije za uspešno obavljanje misije.

Zahvaljujući stručnosti i zalaganju radnika firme Renault Trucks, WFP već radi efikasno i samostalno. Otkako je uspostavljeno partnerstvo, agencija prijavljuje značajno smanjenje troškova održavanja, kao i fluktuacije radnika koji imaju koristi od obuke.

Firma Renault Trucks se ponovo angažuje tako što uspostavlja partnerstvo na još tri godine, do 2020. godine. Jedna od novih stavki u okviru ovog partnerstva jeste integracija modula za obuku vozača vozila za teške radne uslove. Tokom godina, program obuke je razvijan da bi se dobro obradili problemi sa kojima se WFP suočava na terenu. Ovu novu kampanju čine tri nivoa obuke:

 • Obuka za mehaniku
 • Obuka za upravljanje voznim parkom
 • Obuka za vozača


Osim kamiona koji je opremljen kao mobilna jedinica za obuku u logističkom centru WFP-a u istočnoj Africi, firma Renault Trucks će obezbediti drugi kamion u zapadnoj Africi u cilju organizovanja obuke.

Naše partnerstvo je stalno jačalo tokom poslednjih šest godina, pa verujemo da će se to nastaviti i u sledeće tri, što će doneti još veće prednosti.

KLJUČNE BROJKE ZA AGENCIJU „SVETSKI PROGRAM ZA HRANU“:

 • 91,4 miliona ljudi dobije pošiljke hrane svake godine
 • 15 milijardi porcija se podeli svake godine
 • 3 miliona tona hrane se nabavi svake godine
 • 83 države
 • 650 magacina
 • 20 brodova
 • 92 aviona
 • 5000 kamiona

World food programme