SAVRŠENO SREDSTVO ZA RAD

Pristup kabini i nadgradnji dizajniran je tako da vozaču olakša  svakodnevne aktivnosti i da servisiranje vozila bude što jednostavnije. Renault Trucks C nije običan kamion, to je savršeno sredstvo za rad koje povećava produktivnost.