U GRADU, NE MOŽE NIŠTA DA GA ZAUSTAVI

Smanjen radijus okretanja, mali prednji prepust i kompaktna kabina su karakteristike vozila D klase koje će omogućiti da ono prolazi kroz sve delove grada, čak i kada je u pitanju nekoliko centimetara, i da će imati olakšan pristup i u zone velike naseljenosti.