O nama i sa vama

Magazin Optimum

KA VEĆOJ PRODUKTIVNOSTI

UVODNIK

SERIJA 2019
KA VEĆOJ PRODUKTIVNOSTI

Uovom broju magazina Optimum, inovacija je ponovo na dnevnom redu.

Budući da je uvrštena u DNK našeg brenda i to od svog osnivanja, inovacije nas pokreću da neprekidno poboljšamo performanse naših vozila, kako bi što bolje odgovorili potrebama naših klijenata. U ovom novom izdanju, kompanija Renault Trucks predstavlja svoje nove serije T & D za 2019. godinu kao i njihova ključna poboljšanja: nova oprema koja obezbeđuje manju potrošnju, veću udobnost i bezbednost.

Otkrićete i nove reportaže, kao što je ona o luksemburškoj porodičnoj kompaniji koja se opredelila za polovna vozila, ili reportažu o obnavljanju našeg angažmana za Svetski program za hranu (SPH).

Najzad, predstavićemo vam novo ekskluzivno izdanje Renault Trucks Master Red EDITION, s brojnom opremom kao standard i našu ponudu ENDURANCE, koja podrazumeva ugovor o održavanju za vozila starija od pet godina.

Uživajte u čitanju.

Bruno Blin 
predsednik kompanije Renault Trucks

 


 

Optimum readers can now find their magazine on the iPad in 18 languages.

The digital version of Optimum Magazine offers enhanced content: videos, 360° images, virtual visits, interactive animations. All the content can be viewed without an Internet connection once the new magazine has been downloaded into the dedicated application. The layout and content have been redesigned to provide an intuitive reading experience adapted to tablets.

Optimum Magazine is a free application available on the AppStore. Download and share, click here !