Ugovor o upravljanju podacima

Off

POŠTOVANI/A,

Vlasnik ste povezanih vozila.

 

U tom smislu, ugovor o upravljanju podacima definiše uslove prikupljanja i obrade vaših telematskih podataka u skladu sa važećim zakonima.

 

Da biste na to pristali, treba da potpišete ovaj ugovor.

Ako imate dodatna pitanja, obratite se prodajnoj organizaciji ovlašćenog dilera za Renault Trucks.

 

PROMENA VLASNIŠTVA

U slučaju da prodajete vozila obavestite novog vlasnika da treba da potpiše ovaj ugovor o upravljanju podacima sa firmom Renault Trucks.

Ako ste novi vlasnik obratite se ovlašćenom dileru za Renault Trucks da biste potpisali ugovor o upravljanju podacima.

U oba slučaja kontaktirajte : serbia@renault-trucks.com

 

RASKID

U slučaju da želite da raskinete ugovor o upravljanju podacima, popunite donji obrazac, potpišite ga i pošaljite skeniranu kopiju ovlašćenom dileru za Renault Trucks.