UGOVOR O UPRAVLJANJU PODACIMA

Poštovani/a,

Vlasnik ste povezanih vozila.


U tom smislu, ugovor o upravljanju podacima definiše uslove prikupljanja i obrade vaših telematskih podataka u skladu sa važećim zakonima.


Da biste na to pristali, treba da potpišete ovaj ugovor.

Srl-rs_serbian_RT_SAS_DMA_UGOVOR O UPRAVLJANJU PODACIMA_v1.0.pdf

Ako imate dodatna pitanja, obratite se prodajnoj organizaciji ovlašćenog dilera za Renault Trucks*.


Promena vlasništva

U slučaju da prodajete vozila:


- Obavestite novog vlasnika da treba da potpiše ovaj ugovor o upravljanju podacima sa firmom Renault Trucks.

- Popunite mrežni obrazac u nastavku.


Ako ste novi vlasnik:


- Obratite se ovlašćenom dileru za Renault Trucks da biste potpisali ugovor o upravljanju podacima.

- Popunite mrežni obrazac u nastavku.Obaveštavam vas da sam donja vozila preneo na novog vlasnika.
Sa novim vlasnikom možete kontaktirati preko sledeće adrese:

2Mo

Raskid

U slučaju da želite da raskinete ugovor o upravljanju podacima, popunite donji obrazac, potpišite ga i pošaljite skeniranu kopiju ovlašćenom dileru za Renault Trucks*.
Termination form Data Management Agreement.pdf

*Da biste pronašli najbližeg dilera, idite na lokator dilera