Odricanje – korišćenje fotografija i/ili videa koji se dele na društvenim medijima

Off

Podelili ste fotografiju ili video ili drugi sadržaj (koji se u nastavku naziva „Korisnički sadržaj“) na društvenim medijima. Renault Trucks želi da koristi korisnički sadržaj u komunikacijske i marketinške svrhe (a posebno na našim veb stranicama). 

Kada odgovorite na naš poziv da delite svoj korisnički sadržaj sa heštegom #YESRENAULTTRUCKS, saglasni ste da Renault Trucks koristi vaš korisnički sadržaj u skladu sa dole navedenim uslovima:

  • Reno Trucks-u dajete pravo da predstavlja, reprodukuje, prilagođava i, uopšteno govoreći, da distribuira i koristi vaš korisnički sadržaj objavljen na Instagramu, Facebook-u, Tvitter-u  kao i vaše rukovodstvo društvenih medija, ID društvenih medija, sliku profila, natpise i informacije o lokaciji koje ste možda ubacili u svoj sadržaj („Korisnički sadržaj“)
  • Renault Trucks ne nudi nikakvu nadoknadu za korišćenje korisničkog sadržaja.
  • Renault Trucks ima dozvolu da koristi korisnički sadržaj u štampanom i digitalnom formatu, uključujući objavljivanje na veb lokaciji Renault Trucks ili na drugim digitalnim kanalima. 
  • Ako vaš post sadrži posvećenost ili svedočenje u korist naših proizvoda i usluga, vi dalje potvrđujete da je to iskren i istinit izraz vašeg iskrenog uverenja zasnovanog na korišćenju proizvoda Renault Trucks i da ste objavili bilo koje besplatan račun za proizvod ili podsticaj u zamenu za vaše objavljivanje. 
  • Potvrđujete i potvrđujete da: (i) ste vlasnik svih prava vezanih za Korisnički sadržaj i/ili da vas je bilo koja osoba koja ima koristi od prava intelektualne svojine ili prava ličnosti vezanih za Korisnički sadržaj ovlastila da dodelite prava navedena u ovom dokumentu; da (ii) korišćenje vašeg korisničkog sadržaja od strane kompanije Renault Trucks neće kršiti nijedan zakon ili bilo koja prava trećih strana. Renault Trucks ima pravo da otkrije vaš identitet bilo kojoj trećoj strani koja tvrdi da Korisnički sadržaj krši njena prava; i da (iii) posedujete dozvole koje se odnose na prava na slike osoba koje se pojavljuju na fotografijama. 
  • Renault Trucks ima pravo da koristi korisnički sadržaj tokom 5 godina. Nakon ovog vremenskog perioda pravo korišćenja će biti obnovljeno prećutnim sporazumom za 1 godinu. Svaka strana može da raskine sadašnju saglasnost. Od datuma povlačenja saglasnosti Renault Trucks će prestati da koristi slikovni materijal za objavljivanje novih dokumenata. Potrebno je razumno odlaganje iz administrativnih razloga za povlačenje korisničkog sadržaja iz baze podataka.  Svaka publikacija bilo koje vrste koja sadrži korisnički sadržaj pre datuma povlačenja i dalje će se koristiti. 

Ovo odricanje je regulisano francuskim zakonom i svaki spor koji nastane podleže isključivoj nadležnosti  Suda u Lionu.

Raskid će se poslati e-poštom (contact_comj@renault-trucks.com) ili preporučenim pismom sa potvrdom o prijemu na današnju adresu: Service Juridikue, 99 Route de Lion, Boite TER A60 2 10, 69806 Saint Priest CEDEKS, Francuska .

Ovim potvrđujete da ste obavešteni u skladu sa uredbom (zakon od 6. januara 1978. i GDPR) da imate pravo na pristup i pravo da zahtevate ispravku ličnih podataka dostavljenih Renault Trucks-u. Ostvarivanje ovih prava vršiće se na mreži ili poštom (- AB Volvo - Att : Kancelarija za privatnost grupe, Dept AA14100, VGHK, - SE-405 08 Geteborg, Švedska).

 

Uslove ovog prenosa prava Renault Trucks može povremeno ažurirati: proverite ih svaki put kada Renault Trucks koristi vaš korisnički sadržaj, pre nego što date vašu dozvolu. 

Ovim odobravate da Renault Trucks može da koristi moje fotografije i/ili video snimke u skladu sa gore navedenim uslovima i odredbama iu gorenavedene svrhe.