Oprema, rezervni delovi, usluge

Otpadna vozila

BESPLATNO PREUZIMANJE OTPADNIH VOZILA

OTPADNA VOZILA

Direktiva za otpadna vozila važi za sve putničke automobile i laka komercijalna vozila koja imaju do devet sedišta i ukupnu dozvoljenu težinu do 3,5 tone.

Od 1.1.2007.god. sva vozila, bez obzira na godinu proizvodnje, mogu besplatno da se predaju.

Zakonskom regulativom je omogućeno besplatno preuzimanje, ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:

  • vozilo se isporučuje na lokaciju određenu od strane kompanije Renault Trucks kao objekat za preuzimanje.
  • u i na vozilu nalaze se sve glavne komponente, a posebno: motor, menjač, karoserija, točkovi ili katalizator (ako je originalno ugrađen).
  • nikakav drugi otpad nije dodat u vozilo (na primer: kućni ili baštenski otpad, drugi pneumatici itd.)

Renault Trucks je izabrao kompaniju Cartakeback.com koja će obezbediti besplatno preuzimanje vozila na koje se odnosi regulativa.

Mreža kompanije Cartakeback pokriva sve regione u Velikoj Britaniji. Svi objekti za preuzimanje i tretman otpada rade u skladu sa zahtevima Odeljenja za životnu sredinu, hranu & seoska pitanja (DEFRA).

Obrada vozila obaviće se u skladu sa Direktivom za otpadna vozila iz 2006.god., a to je da se 85% mase vozila mora reciklirati.

U skladu sa zahtevima direktive o otpadnim vozilima Evropske komisije, vlasnicima Renault Truck vozila nudi se mogućnost da ista besplatno predaju na otpad, kada više ne budu mogla da se koriste.