Oprema, rezervni delovi, usluge

Renault Trucks 24/7

Renault Trucks 24/7 > 00800 1234 2424

RenaultBez obzira na doba dana i mesto na kojem se nalazite, možete da zatražite pomoć i to jednim pozivom na vašem maternjem jeziku.

Operater će da vrši koordinaciju i ažuriranje vašeg predmet, dok vi na internetu možete direktno da pratite status intervencije.

Pratite na internetu status vašeg poziva upućenog službi Renault Trucks 24/7 POMOĆ NA PUTU.

Informacija u realnom vremenu

Prilikom prvog poziva, tražite broj predmeta (10 cifara) od koordinatora službe Renault Trucks 24/7 pomoć na putu i zatim pratite status intervencije direktno na internetu koristeći taj broj.