VESTI

RENAULT TRUCKS I WFP: PONOVO U UGANDI

1min
RENAULT TRUCKS I WFP: PONOVO U UGANDI

Prvi put posle 5 godina, Renault Trucks inauguriše novi model obuke za Svetski Program za Hranu (WFP) u cilju obuke budućih instruktora.

Renault Trucks se od 26. do 30. juna 2017. vraća u Kampalu, glavni grad Ugande, da bi održao jedan ciklus „Obuke za instruktore”.

Kampala predstavlja simbol našeg partnerijata, jer smo tu održali prvu obuku za mehaničare, 2012. godine. Julie Marconnet, osoba odgovorna za partnerijate i za RSE (društvena odgovornost preduzeća), objašnjava: „Ovaj novi modul kompletira teme koje smo prethodno obradili sa lokalnim ekipama Svetskog programa za hranu. On će omogućiti povećanje samostalnosti ove organizacije po pitanju obuke i rukovođenja njenim ljudstvom. Veze koje smo uspostavili sa ovom granom Ujedinjenih Nacija su čvrste. One ilustruju značaj koji pridajemo problemima naših partnera i naših klijenata”, zaključila je gospođa Marconnet.

Više informacija o ovom partenarijatu naći ćete na internet lokaciji http://corporate.renault-trucks.com/en/wfp/

Set canonical URL
Off