Novosti


 

06.04.2017

Nova misija sa PAM-om u Etiopiji

Od 10. do 14. aprila 2017. dva dobrovoljca zaposlena u Renault Trucks-u će otići u Etiopiju u okviru partnerijata sa Svetskim programom za ishranu (PAM), ogrankom Ujedinjenih Nacija, koji se bori protiv gladi u svetu. Oni će preneti svoje iskustvo u cilju obuke lokalnih stručnjaka, koristeći vozilo Renault Kerax 6x6 opremljeno u vidu ateljea za obuku.


World Food ProgramRenault Trucks se od 2012. godine obavezao da, putem obuke, pruži tehničku pomoć u Podsaharskoj Africi. Ovaj postupak se upisuje u istorijat naše marke koja je osnovala specijalnu vezu sa ovim kontinentom već od prvih poseta koje datiraju od 1920. Ova misija, u trajanju od pet dana, nastavlja sa obukom koja je već vršena na tom kontinentu. Zaposleni dobrovoljci su vršili obuku i prenosili svoje iskustvo dajući doprinos ovom internacionalnom cilju.

Renault Trucks se zahvaljuje svojim saradnicima na njihovom angažovanju u okviru ovog partnerijata.

Više informacija o ovom partenarijatu naći ćete na internet lokaciji http://corporate.renault-trucks.com/en/wfp/