Novosti


17.12.2013

NOVA SERIJA IMA AMBICIOZNE PLANOVE

Osovni cilj je da se klijentima pomogne da kontrolišu svoje troškove

11. juna 2013. godine, u Lionu, Renault Trucks će prezentovati sva vozila iz obnovljene serije. Proizvođač je uložio značajne resurse kako bi korisnicima ponudio vozila sa velikim stepenom pouzdanosti. Novi kamioni, efikasnog dizajna sa Euro 6 motorima, bili su u fazi razvoja tokom poslednjih sedam godina – uključujući radikalno i iscrpno testiranje kvaliteta. Nakon kompjuterske simulacije, testiranja od strane stručnjaka, testova na stazama, pilot vožnji i ugradnje novih sklopova, vozila su spremna za isporuku. Glavna namera je da se potrošačima pomogne da kontrolišu svoje troškove. Zahvaljujući novoj seriji vozila i podršci grupacije Volvo, Renault Trucks ima sve što je potrebno da osvoji nove potrošače i poveća svoje prisustvo na tržištu.

Pouzdan dizajn

Dizajn nove serije Renault Trucks vozila usmeren je ka postizanju efikasnosti. Dizajneri proizvođača su odlučili da fokus stave na kamion kao sredstvo rada za prevoznike i da im omoguće da svoje zadatke izvršavaju što je moguće efikasnije. Od samog početka glavna odrednica dizajna je bila ušteda goriva, pa je aerodinamika osmišljena tako da protok vazduha bude što efikasniji.

Pouzdani Euro 6 motori sa sjajnim učinkom

Renault Trucks je u nova vozila ugradio Euro 6 motore. Proizvođač je koristio Euro 5 blokove, priznate zbog svoje pouzdanosti i učinka, kao polaznu tačku pri razvoju poslednje generacije motora, uvodeći neophodne promene kako bi ih doveo u ravan sa Euro 6 standardom koji postaje obavezan od 1. januara 2014.

Milioni pređenih kilometara kako bi se testirao kvalitet

U sklopu procesa razvoja svojih novih vozila, Renault Trucks je sproveo najstrožiji test kvaliteta u svojoj istoriji. Od 2008. godine sve do danas, testirano je oko 300 vozila koja su prilikom provere kvaliteta prešla 10 miliona kilometara i izdržala 5 miliona sati u testiranju – na temperaturama od -40° do +60°.

Proizvođač je koristio i kompjuterske tehnike dizajniranja. Na ovaj način je omogućeno da se izvedu računice za sve kamionske komponente i da se proveri na koji način će vozilo biti korišćeno kada postane funkcionalno i kada se bude našlo u ekstremnim situacijama. U poređenju sa najvišim standardima korišćenim u industriji automobila, ove alatke su omogućile da se sprovedu iscrpni testovi koji će obezbedili da ciljana očekivanja budu i ispunjena.

Kompanija Renault Trucks je odlučila da prisno sarađuje sa svojim klijentima. Pedeset međunarodnih potrošača testiralo je vozila i pružilo povratnu informaciju koja je proizvođaču omogućila da donese ispravne odluke. To je podrazumevalo trajan proces, počev od definisanja inicijalnih pojedinosti do testiranja vozila u realnim operativnim uslovima. Do kraja test perioda, ovi klijenti su prešli 2 miliona kilometara drumskih testova.

Proizvodni resursi su obnovljeni

Proizvodni resursi kompanije Renault Trucks su u velikoj meri obnovljeni kako bi se napravila nova serija vozila.

To je dovelo do postavljanja nekoliko velikih presa u Lionu radi proizvodnje delova za nove kabine. U mestu Blenvil-sir-Orn, su postavljenje linije za novu karoseriju i za ukrase na kabini. Tokom poslednje tri godine u Burg-an-Brese-u je bila operativna razvojna linija koja je korišćena za nova vozila.

Pored toga, zajednički razvoj je dostigao jedinstveni nivo saradnje. Kancelarija za dizajn, tehničari, inženjeri, proizvodna postrojenja, proizvodni i post-prodajni timovi bili su uključeni od samog početka – a nova serija vozila će imati korist od ovog novog pristupa.

U proizvodnim postrojenjima, nekoliko stotina ljudi trenutno radi isključivo na lansiranju nove serije. Uvedeni su i novi proizvodni procesi kako bi se postigla veća efikasnost i bezbednost, posebno kada je reč o ergonomiji u radnom prostoru.

Nova Renault Trucks vozila, usmerena na uštedu goriva i pouzdanost, biće predstavljena 11. juna 2013.god. u Lionu.

Grupacija Volvo, čiji je deo Renault Trucks, potpuno podržava proizvođača i značajno je investirala u novu seriju i potrebne proizvodne resurse. Nova organizacija će omogućiti kompaniji Renault Trucks da proširi svoju geografsku pokrivenost, povećanjem broja prodajnih i servisnih odeljenja do 30% i 40% na određenim tržištima. Novom serijom vozila i podrškom globalne grupacije, Renault Trucks je potpuno spreman da osvaji nove potrošače i poveća udeo na tržištu.

Ključne cifre za novu seriju Renault Trucks (serija za dugolinijski transport, građevinarstvo i distribuciju):

• investicija od 2 milijarde evra
• 7 godina razvoja
• 5,000 ljudi angažovano
• 50 međunarodnih potrošača uključeno u kreiranje proizvodnih specifikacija
• 500 vozila već proizvedeno, uključujući 300 vozila korišćenih za testove
• 5 milona sati testiranja
• 10 miliona pređenih kilometara.

Posetite veb-sajt Renault Trucks New Range

11. juna 2013. godine, u Lionu, Renault Trucks će prezentovati sva vozila iz obnovljene serije. Proizvođač je uložio značajne resurse kako bi korisnicima ponudio vozila sa velikim stepenom pouzdanosti. Novi kamioni, efikasnog dizajna sa Euro 6 motorima, bili su u fazi razvoja tokom poslednjih sedam godina – uključujući radikalno i iscrpno testiranje kvaliteta. Nakon kompjuterske simulacije, testiranja od strane stručnjaka, testova na stazama, pilot vožnji i ugradnje novih sklopova, vozila su spremna za isporuku. Glavna namera je da se potrošačima pomogne da kontrolišu svoje troškove. Zahvaljujući novoj seriji vozila i podršci grupacije Volvo, Renault Trucks ima sve što je potrebno da osvoji nove potrošače i poveća svoje prisustvo na tržištu.

Pouzdan dizajn

Dizajn nove serije Renault Trucks vozila usmeren je ka postizanju efikasnosti. Dizajneri proizvođača su odlučili da fokus stave na kamion kao sredstvo rada za prevoznike i da im omoguće da svoje zadatke izvršavaju što je moguće efikasnije. Od samog početka glavna odrednica dizajna je bila ušteda goriva, pa je aerodinamika osmišljena tako da protok vazduha bude što efikasniji.

Pouzdani Euro 6 motori sa sjajnim učinkom

Renault Trucks je u nova vozila ugradio Euro 6 motore. Proizvođač je koristio Euro 5 blokove, priznate zbog svoje pouzdanosti i učinka, kao polaznu tačku pri razvoju poslednje generacije motora, uvodeći neophodne promene kako bi ih doveo u ravan sa Euro 6 standardom koji postaje obavezan od 1. januara 2014.

Milioni pređenih kilometara kako bi se testirao kvalitet

U sklopu procesa razvoja svojih novih vozila, Renault Trucks je sproveo najstrožiji test kvaliteta u svojoj istoriji. Od 2008. godine sve do danas, testirano je oko 300 vozila koja su prilikom provere kvaliteta prešla 10 miliona kilometara i izdržala 5 miliona sati u testiranju – na temperaturama od -40° do +60°.

Proizvođač je koristio i kompjuterske tehnike dizajniranja. Na ovaj način je omogućeno da se izvedu računice za sve kamionske komponente i da se proveri na koji način će vozilo biti korišćeno kada postane funkcionalno i kada se bude našlo u ekstremnim situacijama. U poređenju sa najvišim standardima korišćenim u industriji automobila, ove alatke su omogućile da se sprovedu iscrpni testovi koji će obezbedili da ciljana očekivanja budu i ispunjena.

Kompanija Renault Trucks je odlučila da prisno sarađuje sa svojim klijentima. Pedeset međunarodnih potrošača testiralo je vozila i pružilo povratnu informaciju koja je proizvođaču omogućila da donese ispravne odluke. To je podrazumevalo trajan proces, počev od definisanja inicijalnih pojedinosti do testiranja vozila u realnim operativnim uslovima. Do kraja test perioda, ovi klijenti su prešli 2 miliona kilometara drumskih testova.

Proizvodni resursi su obnovljeni

Proizvodni resursi kompanije Renault Trucks su u velikoj meri obnovljeni kako bi se napravila nova serija vozila.

To je dovelo do postavljanja nekoliko velikih presa u Lionu radi proizvodnje delova za nove kabine. U mestu Blenvil-sir-Orn, su postavljenje linije za novu karoseriju i za ukrase na kabini. Tokom poslednje tri godine u Burg-an-Brese-u je bila operativna razvojna linija koja je korišćena za nova vozila.

Pored toga, zajednički razvoj je dostigao jedinstveni nivo saradnje. Kancelarija za dizajn, tehničari, inženjeri, proizvodna postrojenja, proizvodni i post-prodajni timovi bili su uključeni od samog početka – a nova serija vozila će imati korist od ovog novog pristupa.

U proizvodnim postrojenjima, nekoliko stotina ljudi trenutno radi isključivo na lansiranju nove serije. Uvedeni su i novi proizvodni procesi kako bi se postigla veća efikasnost i bezbednost, posebno kada je reč o ergonomiji u radnom prostoru.

Nova Renault Trucks vozila, usmerena na uštedu goriva i pouzdanost, biće predstavljena 11. juna 2013.god. u Lionu.

Grupacija Volvo, čiji je deo Renault Trucks, potpuno podržava proizvođača i značajno je investirala u novu seriju i potrebne proizvodne resurse. Nova organizacija će omogućiti kompaniji Renault Trucks da proširi svoju geografsku pokrivenost, povećanjem broja prodajnih i servisnih odeljenja do 30% i 40% na određenim tržištima. Novom serijom vozila i podrškom globalne grupacije, Renault Trucks je potpuno spreman da osvaji nove potrošače i poveća udeo na tržištu.

Ključne cifre za novu seriju Renault Trucks (serija za dugolinijski transport, građevinarstvo i distribuciju):

• investicija od 2 milijarde evra
• 7 godina razvoja
• 5,000 ljudi angažovano
• 50 međunarodnih potrošača uključeno u kreiranje proizvodnih specifikacija
• 500 vozila već proizvedeno, uključujući 300 vozila korišćenih za testove
• 5 milona sati testiranja
• 10 miliona pređenih kilometara.

Posetite veb-sajt Renault Trucks New Range