Novosti


17.12.2013

TIME BOOK: DNEVNIK RADA ZA 21. VEK

Aplikacija Time Book omogućava vozaču da unapred napravi plan da ne bi prekoračio dozvoljeno dnevno radno vreme

Vozači kamiona imaju običaj da beleže vreme koje provedu u vožnji. Sada ih Renault Trucks poziva da zamene sveske svojim iPhone-om sa novom Time Book aplikacijom. Nova aplikacja omogućava vozačima da zabeleže koliko vremena su proveli za volanom i koliko dugo su se odmarali. Čak će biti i opomenuti kada se približi maksimalno vreme ograničenja. Na kraju svakog perioda, pravi se izveštaj.

Mnogi vozači imaju svesku na dohvat ruke na instrument tabli i u nju beleže vreme koje provedu u vožnji i odmoru. Sveske nisu toliko aktuelne u ovim vremenima moderne tehnologije. Renault Trucks ispunjava zahteve vozača inovativnim rešenjem zamene sveske besplatnom iPhone aplikacijom - Time Book. Iako vožnju prati tahograf, koji je jedina legalna referenca za ova merenja, podaci koje zabeleži Time Book aplikacija omogućavaju vozačima da predvide svoj položaj i da ne pređu broj sati koje treba da provedu u vožnji na dnevnom nivou ili dozvoljenih 56 sati koliko je maksimalno dozvoljeno na nedeljnom nivou.

Time Book je jednostavan za korišćenje, vozač samo treba da pritisne jednu od četiri ikone: vožnja, dostupnost, kratka ili duga pauza. Na kraju svake aktivnosti, ponovo pritisnu isto dugme da bi zaustavili vreme i pritisnu drugo da bi označili da je nova aktivnost u toku. Zabeleženi podaci se potom prenose u virtuelnu svesku koja navodi aktivnosti, početno vreme, kraj i koliko je dugo trajalo. Na kraju dana ili zadatka, vozači mogu da isprave greške, ako ih ima. Ove informacije mogu se poslati mailom menadžerima voznog parka.

Aplikacija je osmišljena da olakša svakodnevne zadatke vozačima i može da se podesi prema individualnim potrebama. Na primer, kada dozvoljeno vreme vožnje ističe, vozači mogu da izaberu da budu upozoreni u određenim vremenskim intervalima pre nego što vreme istekne.

Posebna HGV GPS aplikacija, NavTruck, takođe dostupna za iPhone, može se kombinovati sa aplikacijom Time Book da pokaže da je vredna i komplementarna alatka. NavTruck pokazuje koliko je vremena ostalo do dolaska na destinaciju. Kada se oglasi alarm, vozači mogu da vide da li imaju dovoljno vremena da stignu na destinaciju, ili da li treba da konsultuju NavTruck kako bi u bazi podataka pronašli mesto za odmor. Sva upozorenja se mogu isključiti i aplikacija se može koristiti samo u svrhe beleženja podataka.

Lak za razumevanje i korišćenje, Time Book je dizajniran da pomogne vozačima, tako da oni mogu mirno da se skoncentrišu na vožnju ili odmor.

Preuzmite Time Book i NavTruck na www.renault-trucks.co.uk/trucker-apps

Vozači kamiona imaju običaj da beleže vreme koje provedu u vožnji. Sada ih Renault Trucks poziva da zamene sveske svojim iPhone-om sa novom Time Book aplikacijom. Nova aplikacja omogućava vozačima da zabeleže koliko vremena su proveli za volanom i koliko dugo su se odmarali. Čak će biti i opomenuti kada se približi maksimalno vreme ograničenja. Na kraju svakog perioda, pravi se izveštaj.

Mnogi vozači imaju svesku na dohvat ruke na instrument tabli i u nju beleže vreme koje provedu u vožnji i odmoru. Sveske nisu toliko aktuelne u ovim vremenima moderne tehnologije. Renault Trucks ispunjava zahteve vozača inovativnim rešenjem zamene sveske besplatnom iPhone aplikacijom - Time Book. Iako vožnju prati tahograf, koji je jedina legalna referenca za ova merenja, podaci koje zabeleži Time Book aplikacija omogućavaju vozačima da predvide svoj položaj i da ne pređu broj sati koje treba da provedu u vožnji na dnevnom nivou ili dozvoljenih 56 sati koliko je maksimalno dozvoljeno na nedeljnom nivou.

Time Book je jednostavan za korišćenje, vozač samo treba da pritisne jednu od četiri ikone: vožnja, dostupnost, kratka ili duga pauza. Na kraju svake aktivnosti, ponovo pritisnu isto dugme da bi zaustavili vreme i pritisnu drugo da bi označili da je nova aktivnost u toku. Zabeleženi podaci se potom prenose u virtuelnu svesku koja navodi aktivnosti, početno vreme, kraj i koliko je dugo trajalo. Na kraju dana ili zadatka, vozači mogu da isprave greške, ako ih ima. Ove informacije mogu se poslati mailom menadžerima voznog parka.

Aplikacija je osmišljena da olakša svakodnevne zadatke vozačima i može da se podesi prema individualnim potrebama. Na primer, kada dozvoljeno vreme vožnje ističe, vozači mogu da izaberu da budu upozoreni u određenim vremenskim intervalima pre nego što vreme istekne.

Posebna HGV GPS aplikacija, NavTruck, takođe dostupna za iPhone, može se kombinovati sa aplikacijom Time Book da pokaže da je vredna i komplementarna alatka. NavTruck pokazuje koliko je vremena ostalo do dolaska na destinaciju. Kada se oglasi alarm, vozači mogu da vide da li imaju dovoljno vremena da stignu na destinaciju, ili da li treba da konsultuju NavTruck kako bi u bazi podataka pronašli mesto za odmor. Sva upozorenja se mogu isključiti i aplikacija se može koristiti samo u svrhe beleženja podataka.

Lak za razumevanje i korišćenje, Time Book je dizajniran da pomogne vozačima, tako da oni mogu mirno da se skoncentrišu na vožnju ili odmor.

Preuzmite Time Book i NavTruck na www.renault-trucks.co.uk/trucker-apps